Garantievoorwaarden

Op de door ons verkochte artikelen zit standaard een jaar garantie, ingaande op de factuurdatum. In het onwaarschijnlijke geval dat een artikel binnen deze periode defect raakt als gevolg van een productiefout, dan kunt u dit artikel naar ons retour sturen. Wij zullen het artikel dan beoordelen. Mocht het artikel defect zijn, en wanneer het defect onder garantie valt, dan wordt het artikel vervangen, gerepareerd, of het aankoopbedrag wordt gerestitueerd.

Let op: Niet alle defecten vallen onder garantie.
Wanneer een artikel gedemonteerd of geopend is geweest, verkeerd gebruikt is, gevallen is, of bijvoorbeeld een verkeerde voedingsspanning, dan vervalt automatisch de garantie.
Op gebruiksartikelen als batterijen zit geen garantie.
Op artikelen waarbij dit expliciet vermeld wordt zit geen garantie.

Het retour sturen van een artikel onder garantie gaat als volgt:

- Meld eerst het defect via e-mail ([email protected]) of het contactformulier.
- Indien mogelijk vragen wij u onze reactie af te wachten alvorens het artikel retour te sturen.
- Lees deze pagina goed door en download het garantieformulier.
- Stuur het artikel goed verpakt en voldoende gefrankeerd aan het onderstaande adres retour.

Met de garantiezending moeten worden meegestuurd:
- Een volledig ingevuld garantieformulier.
- De bij de bestelling geleverde factuur, of een kopie hiervan.
(Enkel de factuur met factuurnummer is een geldig aankoopbewijs)

De kosten voor het opsturen zijn voor rekening van de koper. De kosten voor het nakijken, het retour sturen naar de klant nemen wij voor onze rekening.* (* zie belangrijke opmerking) Garantiezendingen die niet aan de voorwaarden voldoen worden niet in behandeling genomen. Deze worden gedurende een periode van maximaal 30 dagen door ons in bewaring genomen. Gedurende deze periode kunt u contact met ons opnemen en na betaling van de verzendkosten zullen wij de zending aan u retourneren.

*Belangrijke opmerking:
Helaas ontvangen wij wel eens een lampje retour dat NIET DEFECT blijkt te zijn, of andersinds niet onder de garantie valt. Dit brengt onnodige verzendkosten, administratiekosten en onderzoekskosten met zich mee. Daardoor zijn wij genoodzaakt om in bepaalde gevallen; onderzoekskosten, administratiekosten en/of verzendkosten in rekening te brengen. Dit gebeurt uiteraard alleen in bijzondere gevallen.

 

Retouradres:
Hardlooplampje
Oude oostrumseweg 28
T.a.v. Garantie (rma)
5802 CC Venray
Nederland